DOCUMENTARY FILM, "GOLDEN SEPTEMBER. THE GALICIAN CHRONICLES 1939-1941"

21.05.13


Documentary film, "Golden September. The Galician Chronicles 1939-1941" tells of events in Western Ukraine before World War II, the advent of Soviet rule, border changes and the disappearance of entire nations off the map. The film is based on archival documents, materials and memories of witnesses, representatives of Ukrainian, Polish and Jewish peoples of pre-war Galicia, which until the 40s of the 20th century were the main ethnic composition of the region. The film uses newsreel and commentary from leading scholars and historians. In Ukrainian.

Документальний ігровий фільм «Золотий вересень. Хроніка Галичини 1939-1941» розповідає про події на Західній Україні перед початком Другої світової війни, прихід радянської влади, зміни кордонів і зникнення цілих держав з карти світу. Стрічку створено на основі архівних документів, матеріалів і спогадів свідків, представників українського, польського і єврейського народів довоєнної Галичини, які до 40-х років ХХ століття становили основний етнічний склад цього регіону. У фільмі використано кінохроніку та коментарі провідних науковців-істориків.Ukrayinska Dumka

IN THE LATEST UKRAYINSKA DUMKA

Great Britain The Association of Ukrainians in Great Britain has many branches throughout the country. Select a branch below to find out more information.